Mersin Valiliği
Mersin Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Mersin Valiliği
Mersin Valiliği
Arabuluculuk Hizmetleri

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği’nin 18 inci Maddesinin 2 inci fıkrası uyarınca,  " (2) İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar. Arabulucular görüşmeler kapsamında yapacakları davetlerde öncelikle bu bilgileri esas alır.” denilmektedir.

Arabulucular tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüze yapılacak arabuluculuk davetlerinde esas alınacak iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Ticari İşlerde Arabuluculuk Komisyonu    
ASİL ÜYELER
Oğuz KÖKÇÜ İl Müdür Yrd. 0(536)810 72 74 oguz.kokcu@csb.gov.tr
Hüseyin ERKAN Şube Müdürü 0(532)792 12 94 huseyin.erkan@csb.gov.tr
Serhat BEYAZÇİÇEK Avukat 0(536)733 95 87 serhat.beyazcicek@csb.gov.tr
YEDEK ÜYELER
Gani Taner İl Müdür Yrd. 0(535)462 87 72 gani.taner@csb.gov.tr
Naim KÖSE Şube Müdürü 0(535)790 86 35 naim.köse@csb.gov.tr
Cansu HASBAY KÜÇÜKAVŞAR Avukat 0(545)965 21 85 cansu.kucukavsar@csb.gov.tr

 

İş Hukuku Arabuluculuk Komisyonu    
ASİL ÜYELER
Oğuz KÖKÇÜ İl Müdür Yrd. 0(536)810 72 74 oguz.kokcu@csb.gov.tr
Hüseyin ERKAN Şube Müdürü 0(532)792 12 94 huseyin.erkan@csb.gov.tr
Cansu HASBAY KÜÇÜKAVŞAR Avukat 0(545)965 21 85 cansu.kucukavsar@csb.gov.tr
YEDEK ÜYELER
Gani Taner İl Müdür Yrd. 0(535)462 87 72 gani.taner@csb.gov.tr
Naim KÖSE Şube Müdürü 0(535)790 86 35 naim.köse@csb.gov.tr
Serhat BEYAZÇİÇEK Avukat 0(536)733 95 87 serhat.beyazcicek@csb.gov.tr