Mersin Valiliği
Mersin Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Mersin Valiliği
Mersin Valiliği
Mersin İli Deniz Çöpleri Eylem Planı

Ülkemizde, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızın kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye bırakılması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen "Sıfır Atık" projesinin devamı niteliğinde olan Sıfır Atık Mavi Hareketi; deniz çöplerine yönelik halkın bilinçlendirilmesi ve gerekli çalışmaların yapılması için Sn Emine ERDOĞAN’ın himayelerinde başlatılmış ve 2019/9 sayılı “Deniz Çöpleri İl Eylem Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması Genelgesi” 10 Haziran 2019 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu doğrultuda 19.11.2019 tarih ve E.45998 sayılı Valilik Oluru ile oluşturulan “Deniz Çöpleri Hazırlama Komisyonu” tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıllık Mersin İli Deniz Çöpleri Eylem Planı (DÇEP) hazırlanmış ve İl Mahalli Çevre Kurulunun 03.01.2020 tarih ve 2020/17 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

İlimizde Deniz Çöpleri İl Eylem Planının uygulanmasında sorumluluk verilmiş kurum/kuruluşlarla birlikte deniz çevresinin atıklarla kirletilmesinin önlenmesi, mevcut deniz çöplerinin temizlenmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi ve sosyokültürel altyapının güçlendirilmesine yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının planlanması amacıyla 21.02.2020 tarihinde Sayın Valimiz Ali İhsan SU başkanlığında “İl Deniz Çöpleri Yönetim Komisyonu” toplantısı gerçekleştirilmiştir.

MDÇEP 

Format