Mersin Valiliği
Mersin Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Mersin Valiliği
Mersin Valiliği
Misyon ve Vizyon

 MİSYONUMUZ

 

* Ülke ve Bölge Düzeyinde Mekansal Strateji planlaması

* Afetlerin Felaket Olmaması için Kentsel Dönüşüm

* Yaşanabilir Bir Çevre Oluşturma ve Yönetme

* Altyapı Problemi Çözülmüş Güvenli/Enerji Verimli Yapılar

* Teknik Kapasiteleri Yüksek Yerel Yönetimler

* Mülkiyet ve İmar Planlaması

* Atık ve Kimyasalların Yönetimi

* İklim Değişikliği ile Mücadele

* Hava, Su ve Toprağın Korunması, Kirliliğin Önlenmesi.

 

VİZYONUMUZ

 

 * Yaşanabilir Çevre,

 * Mekan ve Yaşam Kalitesi Yüksek Yerleşmeler,

 * Marka Kentler

   oluşturmaktır.