Mersin Valiliği
Mersin Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Mersin Valiliği
Mersin Valiliği
Müzik Yayını İzin Belgesi Düzenlenmesi İşlemleri

“Müzik Yayınlarının İzni İl Müdürlüğü Tarafından Verilecek”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 30 Kasım 2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği” kapsamındaki müzik yayını yapan işyerlerine ve deniz araçlarına müzik yayın izni verilmesi yönünde düzenlemeye gidilerek Müzik Yayın İzin Belgesi’ne ilişkin iş ve işlemlere yönelik usul ve esaslar yeniden belirlendi.

Buna göre; Müzik yayını yapmak isteyen işyerleri ve deniz araçları, aşağıda belirtilen evraklar ile birlikte İl Müdürlüğüne başvuru yapması gerekmektedir.

Entegre Çevre Bilgi Sisteminden Firma Çevre Kimlik Numarası (ÇKN), Tesis Çevre Kimlik Numarası (ÇKN) alınması gerekmektedir.

İşyerleri için;

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Örneği
 3. Varsa Turizm İşletme Belgesi Örneği
 4. Vergi Levhası Örneği
 5. İmza Sirküsü veya Vekâletname
 6. Akustik Rapor (Yönetmelik Ek-5’ de yer alan formata uygun, 2 nüsha olarak hazırlanıp basılı ve elektronik ortamda sunulur.)
 7. Ek-1 de yer alan Taahhütnamenin ıslak imzalı nüshası
 8. Başvuru Ücreti Dekontu

Deniz araçları için;

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. Varsa İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Örneği
 3. Varsa Turizm İşletme Belgesi Örneği
 4. Bağlı Bulunduğu Liman Başkanlığının Uygun Görüşü
 5. İmza Sirküsü veya Vekâletname
 6. Müzik Yayını Yapacağı Alanın Koordinat Bilgileri
 7. Akustik Rapor
 8. Ek-2 de yer alan Taahhütnamenin Islak İmzalı Nüshası
 9. Başvuru Ücreti Dekontu

Müzik Yayın İznine İlişkin Usul ve Esaslar

İş yerleri için dilekçe örneği

Deniz araçları için dilekçe örneği

Müzik yayın izni ücretleri

Taahhütname