Mersin Valiliği
Mersin Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Mersin Valiliği
Mersin Valiliği
Müdürlüğümüzce Lisanslı Kurum ve Kuruluşlara Yazılan Yazılar

İlimizde Riskli Bina tespit çalışmalarında bulunan lisanslandırılmış kurum ve kuruluşlara vadandaş mağduruyetinin önüne geçmek adına Müdürlüğümüzce yazılan uyarı yazıları.

Bilgilendirme 1 Yazısı

Bilgilendirme 2 Yazısı

Bilgilendirme 3 Yazısı