Mersin Valiliği
Mersin Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Mersin Valiliği
Mersin Valiliği
Taşınmazlar

     

             MERSİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI

 

            Mersin İli, Merkez Akdeniz İlçesi 794 Ada, 76 No.lu Parselde 2.790,00 m2 arsada bulunmaktadır. Binanın 1989 yılında inşaatı tamamlanmış olup, 1990 yılında kullanılmaya başlanmıştır.

            Bina; Bodrum+Zemin+4 Normal kat+Teras kattan oluşmaktadır.

            * Binanın oturum alanı=Bodrum kat inşaat alanı=659,00 m2

            Bodrum katta Kazan dairesi ve bağlı odaları, Laboratuar bölümleri mevcuttur. Bodrum katta toplam 16 adet oda mevcuttur.

 

            * Zemin kat inşaat alanı=659,00 m2

            Zemin katta İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve bağlı birimleri (Personel, İdari, Muhasebe, Bilgi İşlem, Ambar, Genel Arşiv, Şoförler odası, Danışma) mevcut olup, bu katta toplam 18 oda, Koridor ve WC-Lavabo bölümleri yer almaktadır.

 

            * 1. kat inşaat alanı=659,00 m2

            1. kat, Müdür Yardımcısı, Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü, ÇED Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü Çevre Denetimi Şube Müdürlüğü ve Sendika odaları olarak kullanılmakta olup, bu katta toplam 18 oda, Koridor ve WC-Lavabo bölümleri bulunmaktadır.

 

            * 2. kat inşaat alanı=706,00 m2

            2. katta Müdürlük Makam odası, Yapım Denetim Şube Müdürlüğü, Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü, Müdürlük Sekreterliği, Bekleme odaları, Toplantı salonu yer almakta olup, bu katta toplam 14 oda, Koridor ve WC-Lavabo bölümleri bulunmaktadır.

 

            * 3. kat inşaat alanı=753,00 m2

            3. katta Müdür Yardımcısı, İmar İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü, Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü ve Santral olarak kullanılmakta olup, Bu katta toplam olarak 18 oda, Koridor ve WC-Lavabo bölümleri bulunmaktadır.

 

            * 4. kat inşaat alanı=800,00 m2

            4. kat, Müdür Yardımcısı, Proje Şube Müdürlüğü, Yapım Şube Müdürlüğü ve Eğitim salonu olarak kullanılmaktadır. Bu katta toplam 18 oda, Koridor ve WC-Lavabo bölümleri yer almaktadır.

 

            * Teras katın inşaat alanı=274,00 m2

            Bu kat; Mutfak, Yemekhane ve Kantin olarak kullanılmaktadır.

            Binanın toplam inşaat alanı;

            Borum kat                    659,00

            Zemin kat                     659,00

            1. kat                            659,00

            2. Kat                           706,00

            3. kat                            753,00

            4. kat                            800,00

            Teras katı                     274,00

             Toplam                     4.510,00 m2 dir.

            Binada herhangi bir sorun yoktur.