Mersin Valiliği
Mersin Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Mersin Valiliği
Mersin Valiliği
YDS Başvuru İşlemleri

PROJE MÜELLİFLERİ, ŞANTİYE ŞEFLERİ, YARDIMCI KONTROL ELEMANLARI, DENEY YAPAN ELEMAN VE NUMUNE TOPLAMA ELEMANLARININ HESAPLARININ İL MÜDÜRLÜKLERİNDEN ONAY İŞLEMLERİ
Proje müellifleri, şantiye şefleri, yardımcı kontrol elemanları, deney yapan eleman ve numune toplama elemanlarının Ulusal Yapı Denetim Sistemi’ne öncelikli olarak hesap başvurusu yapması gerekmekte olup, daha önceden sistemde kaydı bulunan proje müellifleri, şantiye şefleri, yardımcı kontrol elemanları, deney yapan eleman ve numune toplama elemanlarının, başvuru onayı kullanıcılar tarafından tamamlanabilmektedir. Ancak sistem kaydı olmayan proje müellifleri, şantiye şefleri, yardımcı kontrol elemanları, deney yapan eleman ve numune toplama elemanlarının için, başvuruların yapılması sonrasında ‘’Onay Başvurusu’’ sistem üzerinden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine iletilmekte olup, söz konusu başvuruların tamamlanabilmesi için;


Proje Müelliflerinin;
- Dilekçe
- Diploma (fotokopisi veya e- devlet sisteminden alınan mezuniyet belgesi)
- Büro Tescil Belgesi (o yıla ilişkin alınan büro tescil belgesinin fotokopisi)
- Oda Kayıt Belgesi (aslı)
- Yapı Denetim Sistemi Kullanım Sözleşmesi (Hesap başvurusu menüsü içerisinde mevcut, kullanıcı tarafına imzalanmış olarak)


Şantiye Şeflerinin;
- Dilekçe
- Diploma (fotokopisi veya e- devlet sisteminden alınan mezuniyet belgesi)
- Oda Kayıt Belgesi (aslı) (mimar ve mühendisler için)(Elektronik ve Elektrik Mühendisler için transkript fotokopisi)
- Yapı Denetim Sistemi Kullanım Sözleşmesi (Hesap başvurusu menüsü içerisinde mevcut, kullanıcı tarafına imzalanmış olarak)


Yardımcı Kontrol Elemanlarının;
- Dilekçe
- Diploma (fotokopisi veya e- devlet sisteminden alınan mezuniyet belgesi)
- Oda Kayıt Belgesi (aslı) (mimar ve mühendisler için) )(Elektronik ve Elektrik Mühendisler için transkript fotokopisi)
- Yapı Denetim Sistemi Kullanım Sözleşmesi (Hesap başvurusu menüsü içerisinde mevcut, kullanıcı tarafına imzalanmış olarak)


Deney Yapan Elemanların;
- Dilekçe
- Diploma (fotokopisi veya e- devlet sisteminden alınan mezuniyet belgesi)
- Oda Kayıt Belgesi (aslı)(mühendisler için)
- Yapı Denetim Sistemi Kullanım Sözleşmesi (Hesap başvurusu menüsü içerisinde mevcut, kullanıcı tarafına imzalanmış olarak)


Numune Toplama Elemanlarının;
- Dilekçe
- Diploma (fotokopisi veya e- devlet sisteminden alınan mezuniyet belgesi)
- Eğitim Sertifikası
- Yapı Denetim Sistemi Kullanım Sözleşmesi (Hesap başvurusu menüsü içerisinde mevcut, kullanıcı tarafına imzalanmış olarak)
ile birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine müraacat edilmesi sonrasında başvurular tamamlanacaktır.