Mersin Valiliği
Mersin Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Mersin Valiliği
Mersin Valiliği
Kuruluş ve Görevleri

   LABORATUVAR KURULUŞU

Laboratuvar 2003 yılı içerisinde İl Özel İdaresinin katkıları ile kurulmuştur.

Şu an bünyesinde, 2 memur (1 jeoloji Müh.1 Elk. Teknisyeni) ve 1 işçi görev yapmaktadır.

Laboratuvarda halen, Taze beton mukavemet testi, Çelik Çekme Deneyi, Sertleşmiş betondan Karot alımı, Yapılarda donatı demir çap tespiti deneyleri faal olarak yapılmaktadır. Bunun yanında zemin sınıflama deneyleri de yapabilecek donanıma sahiptir.

   GÖREVLERİ:

- Yapı kontrollüğü Müdürlüğümüz tarafından yürütülen yapım işlerinde kullanılan betonların mukavemet deneyleri yapılması ve  yapıda kullanılan inşaat çeliğinin standartlara uygunluğunun kontrol edilmesi

- Özel sektörden/şahıslardan gelen deney talep ve isteklerde imkanlar dahilinde karşılama,

- 4703 sayılı Kanun kapsamında alınan hazır beton numunelerinin deneylerini yapmak

-  4708 sayılı Kanun kapsamındaki işerde ihtilaflı konularda (beton) hakim laboratuvar görevini yapmak