Mersin Valiliği
Mersin Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Mersin Valiliği
Mersin Valiliği
Sıfır Atık Nedir

 • Sıfır atık nedir?  

 

“Sıfır Atık”, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir.

 

 • Sıfır atık projesinin amacı nedir?   

 

 • İsrafı önlemek
 • Doğal kaynakları verimli kullanmak
 • Atık miktarını azaltmak
 • Atıkları kaynağında ayrıştırmak
 • Atıkları geri kazanarak ekonomiye katma değer sağlamak

 

 • Projenin gerçekleşme hedefi nedir?

 

Sıfır atık uygulamalarının 2023 yılına kadar ülkemiz genelinde yaygınlaştırılması, İlimiz genelinde ise 2021 yılına kadar uygulamanın tamamlanmış olması hedeflenmektedir.

Bu hedefe yönelik olarak yapılan uygulamanın örnek teşkil etmesi açısından Valilik hizmet binalarında, bağlı kamu kuruluşlarında, belediyelerde, kaymakamlıklarda sıfır atık sisteminin 2018 yılı sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

 

 • Sıfır atık ile ilgili daha detaylı bilgi nereden alabilirim?

 

Sıfır atık projesnin resmi sitesi olan http://sifiratik.gov.tr/ adresinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bunun yanında sıfır atık el kitapçığı ve sıfır atık uygulama rehberinden daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

Sıfır Atık El Kitapçığı

Sıfır Atık Uygulama Rehberi (İdari ve Ticari Binalar İçin)

Sıfır atık tanıtım videoları

 

 

 

 • Sıfır atık uygulamasına ilişkin temel basamaklar nelerdir?

 

 • EÇBS (Entegre Çevre Bilgi Sistemi) kaydının oluşturulması,
 • Bina içerisinde atıkların ayrı toplanmasına ilişkin ekipmanların yerleştirilmesi,
 • Oluşan atık türlerine göre ayrı toplama yapılması,
 • Atıklar için geçici depolama alanı oluşturulması,
 • Bina içerisindeki ve masa altlarındaki çöp kovalarının kaldırılması,
 • Personele atık önleme, azaltma, ayrıştırma ve geri kazanım konusunda eğitim verilmesi, 
 • Atıkların gönderileceği yerlerin ve gönderme periyotlarının belirlenmesi,
 • Sıfır atık yönetim planı oluşturulması,
 • Biriktirilen ve geri kazanıma gönderilen atıklarının kayıtlarının tutulması ve beyan edilmesi,    

 

    Sıfır atık yönetim planı formatı nedir?

 

Sıfır atık yönetim planına ilişkin format aşağıda sunulmaktadır.

 

Sıfır Atık Yönetim Planı Formatı

 

 • EÇBS kaydı nasıl yapılır?

 

Entegre Çevre Bilgi Sistemi kaydına ilişkin işlem basamaklarını içeren doküman aşağıda sunulmaktadır.

 

EÇBS Kayıt İşlemleri

 

 •  Atık Beyanı nasıl yapılır?

Atık beyanına ilişkin işlem basamaklarını içeren doküman aşağıda sunulmaktadır.

 

Atık Beyan İşlemleri

         

 •   Sıfır Atık Bilgi Sistemine Giriş Nasıl Yapılır (Okullar ve Kurumları İçin)

   

        Sıfır Atık Bilgi Sistemi (SABS) 

 

 • Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar.

 

      1. Eğitim çalışmaları

Projenin uygulanması yönelik olarak kamu kurum kuruluşlarınca odak noktası olarak personel görevlendirilmiş olup, belirlenen personellere eğitim programı düzenlenmiştir. Odak noktası olarak belirlenen personeller kendi kurum personellerine eğitim vermesi gerekmektedir.

Eğitim programında; 

 • Sıfır Atık Projesi Nedir?
 • Kamu binalarında oluşabilecek atık türleri nelerdir?
 • Kamu binalarında Sıfır Atık Projesi nasıl uygulanır?
 • Çevre Bilgi Sistemine kayıt nasıl yapılır?
 • Kamu binalarında Sıfır Atık Yönetim Planı nasıl hazırlanır?

Konuları anlatılmış ve bu hususta yapılan örnek uygulamalara ilişkin fotoğraflar üzerinden soru-cevap şeklinde uygulamanın ne şekilde yapılacağı hususları detaylandırılmıştır. Sanayi tesisleri için ve diğer kuruluşlar için önümüzdeki günlerde eğitim etkinlikleri düzenlenecektir.

Sıfır Atık Eğitim Sunumu

 

      2. Denetim, rehberlik ve yerinde inceleme

Müdürlüğümüzce eğitim verilmiş olan Kamu Kurumlarında proje kapsamında yapılan iş ve işlemlerin tespiti amacıyla Müdürlüğümüz personelince denetim ve yerinde inceleme çalışmaları başlatılmıştır.

Denetim yapılan kurumların proje uygulamalarında hangi aşamada olduklarının belirlenmesi amacıyla belirlenen kontrol listesi kapsamında incelemeler yapılmakta ve eksikliği olan kurumlara resmi yazı ile bildirimde bulunulmaktadır.

 

 • Sıfır atık projesi ile ilgili afişleri nereden temin edebilirim?

 

Bakanlığımızca oluşturulan afişlere ilişkin görseller aşağıda sunulmaktadır. Söz konusu afişler basım aşamasında olup, basım işlemleri tamamlandığında Müdürlüğümüzden temin edebilirsiniz.

Sıfır atık afişleri