Mersin Valiliği
Mersin Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Mersin Valiliği
Mersin Valiliği
Yeni Atıksu Arıtma ve Derin Deniz Deşarjı Genelgesi

Bakanlığımız tarafından ülkemizdeki su kaynaklarının korunması ve ülke menfaatleri doğrultusunda sürdürülebilir kullanımının sağlanması için, istenilen düzeyde arıtma verimi sağlayacak, uygun yatırım ve işletim maliyetine sahip atıksu arıtma/derin deniz deşarjı teknolojilerinin seçilmesi amacıyla 2005/5 sayılı “Atıksu Arıtma Tesisleri Proje Onayı Genelgesi”, 2008/13 sayılı “Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Prosedürü Genelgesi” ve 2011/2 sayılı “2006/21 sayılı Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge” yayımlanmış olup, söz konusu Genelgelerde zamanla gelişen ve değişen teknoloji ve ihtiyaçlar doğrultusunda oluşan boşlukların ve uygulamada yaşanan sıkıntıların giderilmesi amacıyla değişiklik yapılması gerekli olmuştur.

Bu itibarla; yukarıda adı geçen Genelgeler yürürlükten kaldırılmış olup, 15.03.2012 tarih ve 2012/9 sayı ile "Atıksu Arıtma / Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesi" yürürlüğe girmiştir. Genelgeye Mevzuatlar bölümünden veya buraya tıklanarak ulaşılabilir.