Mersin Valiliği
Mersin Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Mersin Valiliği
Mersin Valiliği

BİÇER ENERJİ ELEKTRİK İNŞAAT ÜRETİM A.Ş. Tarsus Biyokütle Ve Atıkların Yakılmasına Dayalı Enerji Üretim Santrali (13 MWm/12 MWe/41MWt)

13 Ocak 2020

Mersin İli, Tarsus İlçesi, Yeşil Mahallesi, 3067 ada 123 Numaralı Parsel Mevkii'nde Biçer Enerji Elektrik İnşaat Üretim A.Ş. tarafından yapılması planlanan TARSUS BİYOKÜTLE VE ATIKLARIN YAKILMASINA DAYALI ENERJİ ÜRETİM SANTRALİ(13 MWm/12 MWe/41MWt) projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunmuş olup nihai kabul edilmiştir.

Nihai olarak kabul edilen ÇED Raporu halkın görüş ve önerilerini almak üzere Valiliğimizde (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda on (10) gün halkın görüşüne açılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca projeyle ilgili karar alma sürecinde bu görüşler de dikkate alınmakta, halktan gelen görüşler ışığında rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanması, ek çalışmalar yapılması ya da İnceleme Değerlendirme Komisyonu’nun yeniden toplanması istenebilmektedir.

Nihai ÇED Raporu örneği https://mersin.csb.gov.tr/duyurular internet adresinde yayımlanmakta olup projeye ilişkin görüş ve önerisi olanlar duyuru tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na (ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü) bildirebilirler.

Tüm halkımıza duyurulur.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır