Mersin Valiliği
Mersin Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Mersin Valiliği
Mersin Valiliği

DSİ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMASI PLANLANAN “BERDAN BARAJI SULAMASI YENİLEME İŞİNE AİT MALZEME OCAKLARI VE KIRMA-ELEME-YIKAMA TESİSLERİ” PROJESİ İLE İLGİLİ

07 Nisan 2021

Mersin ili, Tarsus ilçesinde DSİ 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan “Berdan Barajı Sulaması Yenileme İşine Ait Malzeme Ocakları ve Kırma-Eleme-Yıkama Tesisleri” projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) tarafından incelenerek son şekli verilmiştir. Son şekli verilen ÇED Raporu halkın görüş ve önerilerini almak üzere ÇED Yönetmeliğinin 14. Maddesi (1) no.lu bendi kapsamında Valiliğimizde (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda on (10) gün halkın görüşüne açılmıştır. Bakanlıkça, proje ile ilgili karar alma sürecinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına/Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletilen görüşler de değerlendirilmekte, halktan gelen görüşler doğrultusunda, rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanması, ek çalışmalar yapılması ya da İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu’nun yeniden toplanması istenebilmektedir. Son şekli verilen ÇED Raporu halkın görüş ve önerilerini almak üzere https://eced-duyuru.csb.gov.tr/eced-prod/duyurular.xhtml internet adresinde yayımlanmakta olup, projeye ilişkin görüş ve önerisi olanlar duyuru tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na (ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü) bildirebilirler.
Tüm halkımıza duyurulur.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır